Menu
Your Cart

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 115720816000

ΑΦΜ : 127099441

ΔΟΥ : Γ’ ΠΑΤΡΩΝ

Το royalhome.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων μέσω διαδικτύου.

Ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης, τους οποίους καλείται να αποδεχτεί στο πλαίσιο διενέργειας συνδιαλλαγών από απόσταση. Με την είσοδο του επισκέπτη στην royalhome.gr τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων, αποδέχεται αυτούς και παραιτείται από κάθε αξίωση ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του, καθώς και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους, τόσο στο πλαίσιο της σύμβασης που καταρτίζεται με την αποδοχή τους, όσο και στο πλαίσιο της γενικής υποχρέωσης για τήρηση της νομοθεσίας. Το royalhome.gr δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους όρους χρήσης. Η χρήση του royalhome.gr μετά την ως άνω τροποποίηση λογίζεται σαν αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν. Σε περίπτωση μη συμφωνίας του χρήστη με οιονδήποτε εκ των όρων χρήσης απαγορεύεται ρητά να προβεί στη χρήση του royalhome.gr.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

Το royalhome.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που παραθέτει στην ιστοσελίδα της, τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται, όσο και των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία είτε δεν μπορούσαν να προβλεφθούν είτε έχουν προκύψει ακούσια είτε λόγω ανωτέρας βίας. Το royalhome.gr δε φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα, καθώς η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές της.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

Το royalhome.gr δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές οι οποίες τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου για την υπαναχώρηση/ επιστροφή – αντικατάσταση προϊόντων)

 

Επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

 

Το royalhome.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της διαθεσιμότητας ή μη του προϊόντος.

 

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα royalhome.grπαρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του ‘’όπως ακριβώς έχουν’’ (ονόματα, φωτογραφίες, κ.λπ.).

 

Το royalhome.gr δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής φύσης ούτε και για τυχόν ζημίες τις οποίες μπορεί να υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων στις οποίες προβαίνει ο χρήστης με δική του ευθύνη (για παράδειγμα υποκλοπές, αποκρυπτογράφηση κωδικών, διάδοση ιών (virus), σε προβλήματα κατά τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών , απώλεια δεδομένων, κ.λπ). Το royalhome.gr χρησιμοποιείται ως έχει, χωρίς εγγύηση, ρητή ή έμμεσα δηλωμένη και ανάλογα με τη διαθεσιμότητά της.

 

Το royalhome.gr δεν ευθύνεται για οποιουδήποτε είδους ζημία (θετική,αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) παρεχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σε αυτή, παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτής, καθυστέρηση, μη παράδοση, κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών ή απώλειας περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

 

Η ιστοσελίδα αυτή αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας ROYAL HOME. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχόμενου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιαδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του royalhome.gr ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία και το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τρίτα μέρη συμβεβλημένα, καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ROYAL HOME και του royalhome.gr ή και των τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα του ROYAL HOME δε θα πρέπει για κανένα λόγο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

 

Το royalhome.gr είναι εναντίον της συγκέντρωσης δεδομένων ανηλίκων, δηλαδή ατόμων κάτω των 18 ετών.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

 

Οι χρήστες της ιστοσελίδας royalhome.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή μέσω e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, άσεμνο, χυδαίο, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια ή εμφανίζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οιοδήποτε τρόπο και οιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άσχετα με άλλους χρήστες.

 

Ο επισκέπτης/χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι το royalhome.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της στους επισκέπτες/χρήστες που κρίνει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων. Ουδεμία ευθύνη φέρει το royalhome.gr απέναντι στο χρήστη για την ως άνω διακοπή ή για κάθε περίπτωση απαίτησης που σχετίζεται με την διακοπή.